top of page

Patroni i Sponsorzy

Patronat honorowy

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska

Dr hab. n. med. Joanna Czuwara

Wydawnictwo Termedia 

Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Samorząd Studentów
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego;
Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Redaktor Naczelna Przeglądu Dermatologicznego

Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

bottom of page